pati lowa vanti a khale mor banana juice, PART-1

007

Administrator
Staff member
Joined
Aug 28, 2013
Messages
68,366
Reaction score
394
Points
113
Age
36
http://raredesi.com pati lowa vanti a khale mor banana juice, PART-1

mor name spider eito mor 3rd storry,

mor age 23 yrs old, stenography kori aso ghor mirzat, m akalhoriya shontan so palash barir
deutar frn ejn a mk hihotor lora pati lole mane hihotor lora nai ejani sowali ase,dekhat mitha
boronor kokal khon bahut khamusiya n dudu bht morom loga, n hhat vori bht kumol asil n amr sowali
nai so mane namik mor sis hol age mtkoi 2 yrs dangor hobo, tetiyar pora hihotr lgt amr bahut
val relasion hol, অৰিজিনেল গল্প এক্সকামিনি দত কম

Adv.

*অসমীয়া গান ২০১৮*(CLICK)

*****************----*********************

namir logot moi kotha patu hoday bt amar, hoday kajiya laga asil jodio loge loge thik o hay, anedare
soli asil, mr gf nai tair bf ase, kajiya lage jodio ami sob kotha share korisilo n trust asil, tair
bfr sob kotha koisil, atiya aho asol point loi ()

অসমীয়া ছেক্স গল্প সবিশেষ পঢ়ক এক্সকামিনি দত কম ত। এক্সকামিনি দত কম ৰ পৰা চোৰ কৰি প্রকাশকৰা
বেলেগ ৱেবচাইটত ভাইৰাছ সোমাই অছে, বিশেষ কৈ মবাইলত । অশাবধান বশত এই গল্পটো যদি তেনে কোনো
ৱেবচাইটত পঢ়ি অছে লগ অন কৰক ইংৰাজীত এক্সকামিনি দত কম । অৰিজিনেল গল্প পঢ়ক এক্সকামিনি দত কম ।

tai amr tat ahisil ami kiss kora loi kotha patisilo tat koi aagbohra nasilo, tai moble tu chrg kori
maar lgt kiba korisil dnn moi mobile tu salo whts app mane lock nokorakoi goisil sidhay bf r chat
khulio tamam aru sex chat mane beleg stylt like,, nami a koy tmr ourakh mor paan koribo man jay,
mane uncomon word mor pura loge khara hoi gol patal pan olay asil m pohri a thakilo iman amod moi
porn sowate o powa nasilo n tai bf k nacked pic dekhay sil m tamam salo tai pispinor pora ahi potkoi
mbl tu kari loi gol nm sok khalu n mor uthi asil karane tnk a garu tu di thakilo, ()

n duire kaija strt hol laaj nopowa pagal baa hou tr moi, n kolu ki laj pabo lage m ane sai asilu its
normal de mk kobo para toi etc,, blah blah tama lagi thik holu n kole hbde mor dehatu tok moi akhan
guiter dim toi kako nokobi,, m kolu guiter nalage ktyba proyojan hole kiba loi lom, bt mor tetiyar
pora tair proti bya vab homai gol n taik ebar ulongo hoi sowar issa korilu, chanse palu tai gaa dhubo
gol bath roomt m golu taik sabo toilet tat ber khon faat melisil ami ordnnry kori bahor di disilu tai
ebr bahirot jowat m ata futa kori lolu tol fale n tai ahil tai mbl tu anibo goisil najanu kio m sai
thakilu tai fst top khulile tar pist skart ()

wow bikini dress k taik mozza lagile m r dang khai gol m gamosa khuli free hoi sai asilo tai gaa
dhubo dhorile ki navi jen ata gaat he ki boga deha ta pist sabon logay tai panty n bra khuli pelale,
dhuniya dudu jen duta poka tarmuz gosot lagi ase mor pura baari olao olao kori ase, tai pura shavng
korisil ki moi, tai tar pist dudu mohari n angulire boos khon mohari ase m pagal holu m o lahe lahe
moharilu , ()

tar pist uporot sai dekhilo tai video call kori dekhay ase m monibo pora nai kar lgt i think bf a hobo
tar pist tai pura anguli mar ase n aaahhhh ahhhh sound kori ase, mane tai pra sex adctd hoy lastot tai
ulay di bohi poril m o olay dilo tar pist tai gaa dhule, kapor pindhile n m maaat dilo alp besi hol nki
nomi, ank koi m olay ahilo tai mr pora durot asil alp homoy n pist hydna jabo tai maat dibo ahil n kole
toi ki besi howar kotha koiso, m kolo m sob dekhiso n toi janio najanar vao juriso tai tol mur hoi

hahile n kole ki nilaaj o toi n kolu m alp free howar issare, saa nami toi bfr lgt ji koro kor bt vdo
t nahay toi vdo calling koriso tnk jodi he sceen rcdrd kori thoy bya vab nathakileo n jodi kiba karanot
mbl tu heray dnn toi goli aru, n jodi tk he pist blck mailng strt kore dnn, toi sex koro real k a kor
bt vdo nkribi tai vlky huni osoroli lipkiss korile 1 minit man kori kole hosa kotha a koiso o r nakaru
de, n kole toi trmne sai asili mk nilaj karabar m kolu amr gf nai so man gol o by napabi n tai kole dhet
napao de deha tu ank koi ako lip kiss korile mr ako khara hoi gol tair pet't touch korile N KOLE Wow loge
loge action tk sn mozza hbo nak koi gusi gol, ()

,hydnr pora mor tuponi nohowa hol taik knk koribo pari vabi thakilo tahator ghrt rati thoka koi gole
hbo gole hbo, n tai rati msg dcl hy bikhoye jate r kunu kotha nokow msgt bf a whts scan d tair whts ap
khule kobo o pora nai, mor sem hekh hol dnn maa i mk fon kori matile mane deuta korbt bahirot jabo so,
moi tahar makok maa buli a mato, m golu nami lobo ahil bt hy ktha alpo nakale ako najano kio mr monot
fula ful morohi jabo dhorile mr o label ase m o ako nakalu tank thakilo tai mane akale nathake maak
nohole aaitakor lagat thake , ()

dnn aaitak n deuta karobar ghorole goisil n makor hydna MC hal, m manat a vabilo aaji he kiba koribo
paro jodi gldn chns nvr again, rati hubor hamyat hahkar lagil maak a kole do baa vani thak aklge m klu
mukhot dhet maa ki j kowa tair logot nathaku tamam pade tai maa hahile n kole hy nki tair khang uthe n
kole nije napado nki bandor ,n m kolu vani jihetu tair kakhor bisanat thakim hbne maa, maai kole upay
nai aro tohot dutar pora tai o kole hbde , n m kakhor bisonat thakilo jodio mor tair logot thakibor man,

hui aso tai o haru half pant n genji typ kiba pindhi hubo ahil, m sai oagal hoi golu pat olay ase ekdam
tai kole huijaa huija, m kolu hum de pagli ank koli hulu tai tuponi gol p jowa nai tai loi sai asilu zero
light joli asil so so iman dhuniya posisson di hui asil pat sai a mr uthi gol n dudu adha olay asil m
robo nowarilo uthi golu tair bisona loi tai gom pale n kole ki a m klu kib ata sound hoise toi korisili
nki tai voy khai kole nai nai, plz toi iyat hu na, অৰিজিনেল গল্প এক্সকামিনি দত কম

n m to hytu a sai asilu okk buli koi hui golu n kolu m j bagari thaku, tai kole ako nai de adjct kori lom,
n tai mor fale pithi di hule kole toi uthi najabi kintu m kolu najao de,,,,,,ank koi tair khamosiya kokal
khon sai asu bahut hapun puran karim aji rati... NOPOWA HUKH POWARE HEPAHERE BAAT SAI ASO

pati lowa vanti a khale mor banana juice, PART-1

baaaki khini alp pisot di aso etiya kaam atat jabo loga hol sorry frnz pist dim honkal a ei khini kne pale jonabo

(Visited 832 times, 832 visits today)
 

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 0, Guests: 1)